Herning Teleklub

Telefonklubben er personaleforening for nuværende og tidligere ansatte i TDC, med tilknytning til teleområde Herning.

Aktivitets kalender for TDC sport og fritid Herning2024