Referat fra generalforsamlingen 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Teleklubben Herning 2019.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 7. nov kl 17.45, hvor vi starter med spisning.
Efter spisning og generalforsamling holder vi banko spil.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.
Dagsorden i følge vedtægterne.
Tilmelding senest den 31/ 10.
Det er også blevet tid for indbetaling af kontingent for regnskabs året 1/10 -2019 til 30/9 -2020. Bestyrelsen har besluttet at fast holde kontingentet.
Og det er følgende takster
Ansat i TDC familie medlemskab 360 kr om året
Ansat i TDC medlemskab 240 kr om året
Fratrådt familie medlemskab 240 kr om året
Fratrådt medlemskab 120 kr om året
Beløbet kan indsættes på konto nr 9108 0001 921843 eller betales kontant på generalforsamlingen
På Bestyrelsens vegne
Allan
Til forsiden